Concello de Ames - Servizos Complementarios
Concello de Ames - Servizos Complementarios
Concello de Ames - Servizos Complementarios

Ordenanzas e regulamentos

Para todo o relacionado co pagamento dos servizos e as solicitudes de bonificación de taxas, consulte a ordenanza fiscal vixente ata o 31/08/2018 e para o actual curso 2017/2018:

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios complementarios educativos y de conciliación de la vida familiar y laboral

Para todo o relacionado co pagamento dos servizos e as solicitudes de bonificación de taxas, consulte a ordenanza fiscal vixente dende o 01/09/2018 e para o próximo curso 2018/2019:

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios complementarios educativos y de conciliación de la vida familiar y laboral

Para información sobre a regulación do funcionamento dos servizos durante o actual curso 2017/2018 consulte o seu regulamento respectivo:

Regulamento Bos Días Cole

Regulamento Rede de Comedores

Regulamento Tardes Divertidas

Decretos vencellados cos servizos:

Decreto 698 - 2013

Decreto 356 - 2014

Para información sobre a regulación do funcionamento dos servizos próximo curso 2018/2019 consulte o seu regulamento:

Regulamento da Rede Municipal de Comedores Escolares, Bos Días Cole e Tardes Divertidas do Concello de Ames

Información

O Concello de Ames abre os procesos de preinscrición e renovación dos servizos complementarios: Rede de Comedores, Bos Días Cole e Tardes Divertidas, para o curso 2018-2019 desde o 01 de marzo ata o 31 de marzo de 2018.