Concello de Ames - Servizos Complementarios
Concello de Ames - Servizos Complementarios
Concello de Ames - Servizos Complementarios

A Maía

Pregamos a máxima puntualidade na hora de recollida elexida.

Enlace para A Maía:
enlace


CURSO HORARIOS RECOLLIDA ELEXIR PUNTO RECOLLIDA
4º de infantil 15:30 - 15:40
16:35 - 16:45
NOVO PORTALÓN
5º de infantil 15:45 - 15:55
16:35 - 16:45
NOVO PORTALÓN
6º de infantil 16:00 - 16:10
16:35 - 16:45
NOVO PORTALÓN
1º de primaria 15:30 - 15:40
16:35 - 16:45
PORTALÓN LATERAL COLEXIO
2º de primaria
15:45 - 15:55
16:35 - 16:45
PORTALÓN LATERAL COLEXIO
3º de primaria 16:00 - 16:10
16:35 - 16:45
PORTALÓN LATERAL COLEXIO
4º de primaria 16:20 - 16:30
16:35 - 16:45
PORTALÓN PRINCIPAL
5º de primaria 16:20 - 16:30
16:35 - 16:45
PORTALÓN PRINCIPAL
6º de primaria 16:20 - 16:30
16:35 - 16:45
PORTALÓN PRINCIPAL

Información

O Concello de Ames abre o proceso de matrícula dos servizos complementarios: Rede de Comedores, Bos Días Cole e Tardes Divertidas, para o curso 2020-2021. dende o 1 de SETEMBRO ao 31 de DECEMBRO de 2020.