Concello de Ames - Servizos Complementarios
Concello de Ames - Servizos Complementarios
Concello de Ames - Servizos Complementarios

CEP Ventín

Pregamos a máxima puntualidade na hora de recollida elexida.

Enlace para Ventín:
enlace


CURSO PORTA HORARIO
Porta principal do colexio 15:45, 16:10 e 16:45
Portal patio do medio 15:45, 16:10 e 16:45
Portal patio da curva 15:45, 16:10 e 16:45
Portal patio da curva 16:20 e 16:45

Portal patio do medio 16:20 e 16:45
Porta principal do colexio 16:20 e 16:45

Información

O Concello de Ames abre o proceso de matrícula dos servizos complementarios: Rede de Comedores, Bos Días Cole e Tardes Divertidas, para o curso 2020-2021. dende o 1 de SETEMBRO ao 31 de DECEMBRO de 2020.