Xestiona os cambios de horarios na recollida dos nenos e nenas nos comedores

Martes, 22 Setembro, 2020

Os cambios nos horarios de recollida terán como únicos requisitos de que sexan dentro dos horarios existentes para cada curso, se fagan ca antelación suficiente a través da da web www.conciliames.gal premendo no botón "cambio horario de recollida en comedor" e non afecten a organización do servizo, motivo polo que deberán ser comunicados sempre telefonicamente á coordinadora do servizo.